AĞARTI

Ayran, süt gibi içeceklerin tümü.

ALAÇUĞ

Yazın bağ, bostan kenarına kurulan ilkel kulübe.

ALACA

Bahçe kapısı

ALAF

Kışlık için hazırlanan hayvan yemi. Ot Saman

AHBUN

Hayvan Gübresi

ARSINMAH

Utanmak

AYARSUZ

kendini bilmez, hal ve hareketleri uygun olmayan

BELLİLİK

İşaret, nişan, iz.

BİRÇALAP

1. Biraz, az çok benzeyen. 2. Belli belirsiz görünen

BURMA

Bükülmüş ot bağı

BED

Çirkin

CIBIL

Fakir, Yoksul

CIDIRLI

Huysuz, sorunlu, sorun çıkaran

ÇEBİŞ

2 Yaşındaki keçi

ÇÖMÇE

Yemek kepçesi

ÇİĞİT

Kayısı, Erik, Şeftali gibi meyvelerin çekirdeği

ÇİR

Kayısı Kurusu

ÇİMMEK

Yıkanmak

ÇOR

Hastalık

ÇÖDÜRMEK

Çiş Yapmak

DEKMÜK

Tekme

DEMİN

Biraz Önce

DUMMAH

Suyun içine dalmak

DÜE

2 Yaşındaki inek

EĞİŞ

Teknedeki hamuru kazımaya yarayan ve tandırdan ekmeği çıkartmaya yarayan demirden alet

ESSAHTANMI

Gerçektenmi

ESİRLİ

Huylu gel git asabili

EVCİMEN

Evine düşkün kişi, tutumlu.

EVHAN

. Kalitesiz, kolayca zarar görebilecek,

FENİKMEK

Nefes nefese kalmak, iyice yorulmak

FERİK

Tavuğun küçüğü

FİSKE

Koni biçiminde camsız aydınlatma aracı.

GEÇE

Taraf. Garşı geçe. Karşı taraf.

GİDİK

Oğlak, keçinin yavrusu

GI

Kadına Seslenmek

GIRHLIH

koyunların yününü kesmeye yarayan iri makas

GURK

Civciv Çıkaracak tavuk

GIRHMAH

Keçi ve koyunların yününün kesilmesi

GÖZE

Oluksuz küçük su kaynağı.

ĞAZEL

Kurumuş söğüt yaprağı

ĞATIH

Ayran.

ĞOŞOV

Komposto

ĞILA

Hamur yapmak için yere serilen bez

HACAT

Alet, edevat

HARAL

Büyük çuval

HEZAN

Toprak damlarda yük taşıyıcı ağaç kolon.

HORUM

Yonca, korunga gibi otların demeti

HOZAN

Ekeneği biçilmiş tarla.

IRĞAT

Ekin dermek için yardıma gelen kişi

İŞMAR

Vücudun çeşitli organları ile yapılan işaret.

İSKEMBE

Sandalye

İLİKME

Ekşitilmiş yoğurt veya ayran.

KAMUS

Süzgeç

KAHAN

Bostanda yetişen bitkilerin ilk çapalanması

KEPENEK

Kelebek

KEYFENNİ

evin yemek sorumluluğu olan hanım.

KIRTİK

Sabun artığı

KIRTİKLİ

Kenarı girintili çıkıntılı olan şey

KINNAP

İnce nayanıklı ip

KİS

Kepek. Senin saçında kis var

LALANMAH

Dalga geçmek, alay etmek

LA

Erkeğe Seslenmek

LEYVAZ

Fasulye

NAÇAR

Tembel.

ÖĞÜRMEK

Kusması gelmek kusacak gibi olmak

PANCAR

Yeşil yapraklı sebzelerin yemeği.

MAYIS

Çamur halindeki hayvan dışkısı

MANIH

Köpek yavrusu

MİTİL

Kaplanmamış yorgan

NAHAS

Niye, neden

PIRTI

Elbise

PİNE

Yırtılmış elde örme yün çorap

PİNECİ

karşılığında sattığı şeylerden veren satıcı

PİNELİ

Yırtık pırtık çorap giyinen kişi

PÜRÇEKLİ

Havuç

SALIHCI

Gelin evine giden düğün habercisi

SUMSUĞ

Yumruk

SÜVE

Kapı kasası

SEYİRTMEK

Koşmak

SORUTMAK

Ayakta durmak

SOYĞA

Miras

ŞAPLAH

Avuç içi ile vurulan tokat

ŞEKİL

Bostanda Fasulye yaprağı

TATABA

Hizmetçi

TAPAN

1)Yorganı yan örtmek 2) Sürülmüş tarlayı düzlemek

TATUĞ

Tahdadan t şeklinde yapılmış kar veya buğda sürümeye yarayan hacet

TAVATÜR

Çok Güzel

TELİS

Çuval

TOĞLU

1 yaşındaki koyun

TOSBAĞA

Kaplumbağa

TUMAN

Külot

UĞRA

hamurun açılması için yanına konulan un

UĞRAH

1. Çok uğranılan yer. 2. Felçli kişi.

VIŞŞ

Üzülme ifadesi

YARMAH

Çalmak, hırsızlık yapmak.

YAVUNMAH

Yalvarmak

YEMENİ

Ayakkabı

YEENİK

Hafif

YÖREP

Bayır, eğimli yer.

YUĞA

Derin olmayan su gölü

YÜLÜMEK

Saç ve sakalı kesmek

ZEBİL

Çok

ZİBİL

Çöp