KULUNCAK KÖYÜ
Kuluncak Köyü, Sivas ili Divriği ilçesine bağlı şirin Anadolu köylerinden biridir. Köyün Divriği-Kangal sınırında olması, Sivas Divriği Karayolu üzerinde ilçeye bağlı ilk köy olması nedeniyle önem taşımaktadır. Türklere konu olan Baydığın Dağı eteklerine kurulmuştur. Köyün genç halkı büyük şehirlere göç vermiş olduğundan kalan yaşlı insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Hayvancılık eskiden olduğu gibi yaygın olmayıp az da olsa büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Köyde kalan insanlar genelde yaşlı kişilerdir. Yaz aylarında gurbetçiler gelmekte ve köy nüfus bakımından yoğunlaşmaktadır. Köy okulu öğrenci olamadığı için kapalı ve harabe bir durumdadır.

TARİHÇE
Köyün tarihçesi tam olarak bilinmemekle birlikte Kangal eşrafından Osman Bey’in malı olduğu söylenegelmekte olup, köy halkını doğudan batıya göç eden değişik insan toplulukları teşkil etmektedir.
Bunlardan bazı gurupların köy ile ilişkileri kesilmiş olmasına rağmen Helen köyde arazilerinin olduğu bilnmekte ve bu kişilerce köyümüz zaman zaman ziyaret edilmektedir

HAYVANCILIK
Eskiden tüm hanelerde yapılan hayvancılık, insan gücüne ihtiyaç olduğundan günümüzde yapılmamaktadır. Ancak köyde birkaç tane hane tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların sütünden yararlanılmakta, Hayvancılık ticari bir amaçla yapılmamaktadır.

TARIM ÜRÜNLERİ
Köy coğrafi bakımdan Baydığın Dağı eteklerine kurulu olduğu için köyde tarıma elverişli alan fazla olmayıp insan emeğiyle tarla halini almış araziler ve tahıl (buğday, arpa, mercimek vs.) ürünler ekilip biçilmekte, günümüzde bazı alanlar bahçe olarak tanzim edilerek buralarda domates, salatalık, soğan, mısır vs. sebzeler elde edilmektedir. Ayrıca elma, armut, ceviz, kayısı vs. gibi meyve ağaçları dikilmiş, ürünler yeni yeni mahsul vermektedir. Köyde kadastro çalışmaları tamamlanmış ve köy halkı topraklarına tapu ile sahip olmuşlardır.

GEZİLECEK YERLER
Köy gerek ziyaret gerekse gezme amaçlı yerler bakımızdan zengin olup, bunlar arasında rahmetli Dr. Cevat Temürtürkan’ın çamlarının dikilmesine ve yetiştirilmesine
Büyük katkı sağladığı Çamaltı Havuz, Karataşlar, Hızır Pınarı, Konak Görmez gezmeye görmeye değer yerlerdendir.

KÖYÜMÜZDE İZ BIRAKANLAR
-Hıdır ÇAĞLAYAN
Rahmetle andığımız Hıdır Çağlayan gerek küfürbaz yapısıyla gerekse eşeğiyle köyümüzde ve civar köylerde itibar kazanmış olup, halen Divriği halkı arasında ismi telaffuz edilemektedir.

 
ALİ SARIKAYA (Beko gilin ali dayı)
Dürüst ve taviz vermez kişiliği ile saygıda kusur eden köylü kadınların ve çocukların hatta köy halkının korkulu rüyası haline gelmiş, düşündüağünü söyleyebilen, yaramaz çocuklara attığı dayakla anılan güzel bir insandır.

-Aşık Süleyman BALCI (Aşık Sülo)
Gerek köyümüzde ve gerekse komşu köylerde aşık kimliği ile tanınan ve sevilen sevilen insanlardan birisi olup halen torunları tarafından aşıklık (sanatcı) geleneği sürdürülmektedir
 
İsmail TEMÜRTÜRKAN (Muhtar İsmail)
Dürüstlüğü ve muhtarlığı sırasında adil kararlar verebilen ve bu suretle uzun yıllar köy tüzel kişiliğini temsil eden güzide insanlardan birisidir.

-Dr. Cevat TEMÜRTÜRKAN
Rahmetle andığımız Dr. Cevat Temürtürkan uzun müddet kendi insanlarına hiçbir karşılık beklemeden hizmet vermiş Sivas SSK hastanesinin başhekimliğini yürütmüş, siyasi kimliği yüzünden sürekli baskılara ve tayinlere maruz kalmış ve bazı çevrelerin boy hedefi haline gelmiş, tanınan, mesleğini insan onuruna yakışır bir şekilde icra eden, çevrede iz bırakan güzel bir insandır.

KAZIM KELLECİ (Kazım Dede)
Kazım dede köyümüzde yaşamış temiz saf iyiliksever kişiliği ile kendisini köylüye kabul ettiren bu sıfatları ile kendisini sevdiren bir insan larak yaşamış ve ölmüştür. Kazım dede kuluncak köylü olmasına rağmen komşu köylerden ödek köyünü çok sevdiği ve ödek köylülerinin dedesi olduğu bilinir.

Dedeyi bir gün taliplerinden biri evine davet eder, talip deli dolu bir adamdır. Akşam olunca dedeye masa açar dedeyle birlikte muhabbete başlar talep üç beş kadeh atınca dedeye dönerek,

Talip: Şeytan diyorki kalk şu dedeye bir kat dayak at,
Dede: Şeytana uyma talip, şeytana uyma der, muhabbete devam ederler Talip tekrar dedeye dönerek,
Talip: Şeytan diyorki kalk şu dedeye bir güzel dayak at,
Dede: Şeytana uyma Talip, şeytana uyma der muhabbet gecenin geç saatlerine kadar devam eder kalkıp yatarlar, sabah talip dedeye kahvaltı sofrası hazırlar kahvaltı esnasında,
Talip: Şeytan diyorki kalk ahırdaki şu koçu dedenin önüne kat gönder,
Dede: Bazanda şeytana uymak gerekir Talip der muhabbet uzar gider.

CEMAL AKPINAR (Kara Cemal)
Cemal Akpınar kuluncak köyü halkından olup, köy muhtarlığı yapmış espiri ve aşıklık yeteneği olan bir insandır, Cemal Akpınar'ın espirileri ve sözleri halen köylümüz arasında söylenegelmektedir. 

İsmail Doğan (İsmail Usta)
İnatçı kişiliği ve inşaat ustalığı ile öne çıkan renkli bir sima olu, yaşamı boyunca inatçılığından ve küfürbazlığından taviz vermemiş Amca oğlu Süleyman Doğan ile olan ihtilafları Divriği Mahkemelerinde ölünceye kadar devam etmiştir. 


KÖYLÜMÜZ TARAFINDAN ADLANDIRILAN ARAZİ PARÇALARI
1- Köyiçi
2- Köyönü
3- Beğinpınarı
4- İncebölük
5- Karataşlar
6- Kayabaşı
7- Kayadibi
8- Topoğlu
9- Çay
10- Köyün Güneyi
11- Yazı
12- Kambergölü
13-Kurbanbişen
 
 
KAYNAK
Erdal BOZKURT
KULUNCAK KÖYÜ ANKARA DERNEĞİNE BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER