Er yüzü görmiyesin

Etine kurtlar düşe

Etlerin çengele asıla

Etlerin delik delik ola

Etdiği çekesin oğlan,

itler gibi uluyasın

Farş-ı malamat olasın
 

Feleginen düşman kesilesin

Gadan (belan) gapında gala

Gadaya gelesin

Gapı gapı dilenesin

Gapını açan hatırını soran olmaya

Gapını tanrı misafiri çalmaya

Garnın uşah,belin guşah görmiye

Gatranla gaynayasın

Gazancın gavuşmaya

gelinligin üstüne (tabutuna) örtüle

Gınalı parmah sıhmayasın

Gırh gapıda bulamayasın

Gırh gapıya deynek çalasın

Gırıla da ardın gele

Gızıl ganlarda yunasın

Gide gide geri gelesin

Gidesin de it donunda dönesin

Gözlerin keşe döne

Gözlerin kör ola elinden dutan olmaya

Hamurun çamura döne

Hergiz yüzün gülmiye

aha Hotik yiyesin

Işıgın gapana İğlemeden ölesin

İt gibi uluyasın İt ola ininde ürüyesin

İvez ivez çekesin beş dama iğiltin gide

Mer mer meliyesin

Muhanet gapının önünde bekleye

Ocağında kepenek döne

Ocağında tütün tütmiye

Oy yetişmeyesin

sabaha çıhmayasın

Pij gatır guyrugunda parçalanasın

Seyit baba'nın hışmına gelesin

Sıçasın da bohuunan oynıyasın

Sıratta sıran gelmiye

Şişesin Tanınmaz hala gelesin

Töremiyesice

Yarana merhem olmıya

Yaşın yerde sayıla

Yattığın yerde bir o yana bir bu yana dönesin

Yediğin gan irin ola

Yer bulamayasın Yerinde rahat uyuyamayasın

Yerin yuğ darağı ola Yetişmiyesin

Yetmiyesin Yılan ola sürünesin,it ola uluyasın

Yiğit ölümüne gelesin

Yurdun yuvan dağıla Yüzün gülmiye

Yüzün gün görmiye

Zemheride yanasın,tomusta donasın

Zıkkımın kökünü yiyesin

Zürriyetin kesile

Zürriyetin zor töriye